Chủ đề mục vụ 2024

HIỆP NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHÚA BAN

Thông báo - Sự kiện

Liên kết website

Giới thiệu

THƯƠNG KHÓ PHỤC SINH 2024Xem thêm

Dưỡng linhXem thêm

Thánh Kinh luận giảiXem thêm

Mục vụXem thêm

Thư Mục vụ của Giám mục Hội trưởng

Nhấn vào để đọc

Hình ảnh tiêu biểu

Câu ghi nhớ của năm

“Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (1 Cô-rinh-tô 15:58)

Lời hứa nguyện

“Tôi có một sứ mạng. Sứ mạng của tôi là cứu sống người chết mất. Và tôi có thể hoàn thành tốt nhất sứ mạng đó qua nhóm đào tạo Môn đồ”.

Giáo dục