Tôn chỉ

TÔN CHỈ
__________________________________

 

Tôn chỉ của Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam là thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi và làm theo những lời dạy trong Thánh kinh hầu đạt các mục đích nêu trên. 

Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam là một phần tử trong Hội thánh phổ thông của Chúa trên hoàn vũ, gồm nhiều hệ phái Cơ-đốc giáo.  Vì vậy, Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam luôn luôn duy trì mối giao hảo tốt đẹp và sự tôn trọng đối với các hệ phái Tin lành và các Giáo hội Cơ-đốc giáo khác.  

Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Vì thế, bất cứ người nào, không phân biệt sắc dân, ngôn ngữ, phái tính, tuổi tác, trình độ học thức, điều kiện kinh tế đều được hoan nghênh đến thờ phượng, gia nhập, và tham dự vào các sinh hoạt của Hội thánh, miễn là thật lòng tin thờ Chúa và tuân giữ Điều lệ của Giáo hội.

Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam tin rằng mọi quyền hành đều đến từ Đức Chúa Trời, nên tín hữu có bổn phận phải cầu nguyện cho nhà cầm quyền và vâng phục luật pháp, miễn là các luật pháp đó không đi ngược lại lời dạy của Chúa và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân (Rô-ma 13:1-7). Tín hữu của Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam có trách nhiệm dự phần tích cực vào các sinh hoạt của cộng đồng và xã hội để giúp cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; hầu cho mọi người cùng sống trong hoà bình, tự do, ấm no và hạnh phúc. Không một ai được phép đại diện hoặc lấy danh nghĩa Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam để hoạt động chính trị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *