Mục đích

MỤC ĐÍCH

__________________________________

 

Mục đích của Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam là chia sẻ Tin mừng của Đức Chúa Trời và gây dựng niềm tin của tín hữu. Bên cạnh các sinh hoạt tâm linh và đạo đức, Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam sẽ hết lòng xây dựng đất nước và phục vụ dân tộc trong mọi lãnh vực, đặc biệt là trong các lãnh vực xã hội, giáo dục, y tế theo lời Chúa dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *