TÌM NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN

TÌM NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN

Lu-ca 10:1-20

Giám mục Tô Văn Út tổng hợp

 

Khi chúng ta tìm cách để mở hội thánh mới trong một thành phố, ngôi làng hoặc một gia đình, thì hãy suy xét đến phương pháp Tìm Người Đáng Hưởng Bình An. Đây là phương pháp Chúa đã dạy cho 12 môn đồ và sau đó là cho 72 môn đồ trong Ma-thi-ơ 10:1-16 và Lu-ca 10:1-20. Hàng chục ngàn hội thánh đã được thành lập tại Á Châu trong hơn 10 năm qua là nhờ áp dụng phương pháp “Tìm Người Đáng Hưởng Bình An”, tức là tìm Người Có Ảnh Hưởng trong thành phố, trong ngôi làng, hoặc trong gia đình của mình.

Chúa Giê-xu là mẫu hình của chúng ta cho việc tìm kiếm chỗ nơi Đức Chúa Trời đang hành động. Chúa dành thời gian để chỉ dạy các môn đệ làm thế nào để tìm thấy chỗ nơi Đức Chúa Trời đang hành động. Trong một đám đông hoặc trong một thành phố hoặc thôn làng, Đức Chúa Trời đang hành động trong một ai đó. Chúng ta gọi “một ai đó” là “Người Đáng Hưởng Bình An “, tức là Người Có Ảnh Hưởng trong thành phố, trong ngôi làng hoặc trong gia đình của mình.. Khi tìm thấy Người Đáng Hưởng Bình An, chúng ta đã tìm thấy chỗ nơi Đức Chúa Trời đang hành động. Thông thường, Người Đáng Hưởng Bình An là người mà Chúa sẽ sử dụng để thành lập hội thánh của Ngài trong khu vực đó.

 

I. CHÚA DẠY CÁCH THỨC TÌM KIẾM NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN

 1. Chịu trách nhiệm lẫn nhau – Ra đi từng đôi – Lu-ca 10:1

“Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến”.

Họ được bổ nhiệm (biệt riêng cho nhiệm vụ)

Họ ra đi từng đôi (chịu trách nhiệm)

Họ đi đến những nơi mà Chúa định đến (Ngài sẽ có mặt ở đó)

Ma-thi-ơ 28:19, “Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh”.

Ma-thi-ơ 28:20 “. . . dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế”.

 1. Tin tưởng vào vụ mùa – Lu-ca 10:2

Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy nài xin chủ mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.

Chúa Giê-xu đã nói gì với họ?

Có một vụ thu hoạch

Lúa chín đầy đồng

Mùa gặt thật trúng, nhưng chưa đủ thợ gặt

Nó không trở nên sống động, cho đến khi nó được phát hiện.

LƯU Ý: Khi Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ ra để tìm thợ gặt cho vụ mùa, Ngài bảo họ cầu nguyện để chủ mùa gặt sẽ sai phái thêm thợ gặt cho vụ thu hoạch. Chúa Giê-xu không bảo họ ở nhà và cầu nguyện cho có thêm thợ gặt, nhưng ra đi và tìm kiếm họ, cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ dẫn họ tìm gặp những thợ gặt! Cũng giống như chúng ta đang tìm kiếm Người Đáng Hưởng Bình An. . . NGƯỜI ĐÓ cũng đang tìm kiếm chúng ta là Sứ Giả Của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không bảo chúng ta cầu nguyện cho thợ gặt . . . nhưng Ngài truyền cho chúng ta cầu nguyện cho có THÊM thợ gặt!

Nhu cầu là rất lớn . . . Chúng ta không chỉ nghĩ đến phép cộng.

Phải nghĩ đến phép nhân . . . tăng trưởng theo cấp số nhân.

Canada có dân số chỉ hơn 30 triệu người.

Ấn Độ có tỷ lệ sinh đẻ 30 triệu em bé một năm!

Dân số Ấn Độ 1,3 tỷ – Dân số Mỹ 0,3 tỷ

Chúng ta phải suy nghĩ và lập kế hoạch theo phép nhân, chớ không phải phép cộng.

Phép cộng                                          Phép nhân

Gieo hạt giống                                    Mùa thu hoạch

Ra đi làm cho cái gì đó xảy ra            Ra đi tìm kiếm cái gì đó đang xảy ra

Ra đi mở mang hội thánh mới            Đi tìm người sẽ mở mang hội thánh mới

Một trái táo                                          Vườn táo

Những người tin Chúa                        Những môn đồ

 

Chúa Giê-xu không bảo chúng ta cầu nguyện cho vụ thu hoạch.

Chúa Giê-xu không bảo chúng ta cầu nguyện cho các thợ gặt.

Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện cho có THÊM thợ gặt! (có thêm Người Đáng Hưởng Bình An là có THÊM thợ gặt)

Chúa Giê-xu đã nói về MÙA THU HOẠCH. Điều này có nghĩa là một vụ mùa, chớ không phải là một trái cây duy nhất. Chúng ta nhìn thấy một quả táo hay một vườn táo? Mặc dù chúng ta đang tìm kiếm một Người Đáng Hưởng Bình An, người đó là chìa khóa đối với mùa thu hoạch.

Giăng 15:8: “Điều làm Cha Ta được tôn vinh là các con kết được nhiều quả và như thế chứng tỏ là môn đệ Ta”.

Giăng 15:16 “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con”.

Công việc của chúng ta không phải ngày đêm lo chinh phục tất cả mọi người trên thế giới. Công việc của chúng ta là đi tìm những người đáng hưởng bình an.

 1. Cảnh giác! – Lu-ca 10:3

 “Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói”.

Một mình chiên đang ở giữa những con sói. Nhưng hãy nhớ người chăn đang đứng giữa con chiên và bầy sói.

Môi trường thù địch:

Phục truyền 31:8 – “Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng”.

 1. Ra đi phải tùy thuộc vào Chúa – Luca 10:4

“Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai dọc đường”

Chúng ta không có gì để cung cấp (nhưng Chúa Giê-xu có).

Không có tiền , túi xách hay giày dép. . . Chúng ta đang hoàn toàn phụ thuộc .

Hãy nhớ mục đích của mình.

Không bị phân tâm.

 1. Làm cho mọi người biết mình đang hiện diện – Luca 10:5 – 6

“Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con”.

Bối cảnh lịch sử: Để thực sự hiểu những gì đang xảy ra trong đoạn văn này, chúng ta cần biết qua bối cảnh lịch sử. Thông thường, vào thời Chúa Giê-xu, không có khách sạn để người đi đường có thể ở lại khi họ đến một thị trấn hay làng mạc. Thường thì có một người nào đó trong thị trấn bày tỏ lòng hiếu khách với người đi đường và mời người ở lại trong nhà của mình. Thiên Chúa đã dạy dân Ngài chăm sóc người đi đường khi họ đến thị trấn của mình. (Sáng thế 19:1-3; Gióp 31:32; Ma-thi-ơ 25:35; Hê-bơ-rơ 13:2) Nếu không có ai mời người ấy về nhà, người sẽ phải ngủ ở ngoài trời. Người đi đường sẽ phải đi đến cửa thành hoặc trung tâm thị trấn và chờ đợi một người nào đó mời người về nhà.

Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ vào những thành phố và thị trấn nơi Ngài sẽ đến sau. Ngài sai họ đi rao giảng về vương quốc sẽ đến của Thiên Chúa. Vì vậy, khi đi vào một thành phố, họ công bố rằng Chúa Giê-xu đã đến và nước Trời đã đến gần. Vì vậy, nếu một người nào đó mời hai môn đệ vào nhà của mình, họ biết những gì các môn đệ sẽ nói chuyện với mình. Lời mời của họ: “Tôi muốn nghe nhiều hơn về Chúa Giê-xu “.

 1. Nhận diện người đáng hưởng bình an – Lu-ca 10:6- 8
 • Người ấy sẽ muốn nghe nhiều hơn về Chúa Giê-xu.
 • Người sẽ cho thấy sự đói khát thuộc linh qua lời nói: “Khi tôi nghe, trái tim tôi đang cháy”. Hoặc “Tôi thích những gì bạn đang nói đến; Tôi muốn nghe nhiều hơn”.
 • Thông thường người đáng hưởng bình an sẽ dễ dàng nhận ra tội lỗi của mình.
 • Cuối cùng, người sẽ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN

 1. Họ là CẦU NỐI để rao truyền Tin lành cho một nhóm hoặc một cộng đồng mà bạn đang ao ước có một hội thánh mọc lên ở nơi đó. Điều quan trọng là bạn cần có những người nòng cốt để làm việc chung, nhưng không nên có quá nhiều. Điều này giúp cho phong trào được gắn chặt vào những người ấy cùng những người có mối quan hệ với họ để phong trào có thể hình thành một nhóm lớn hơn. Nhờ đó có thể dẫn đến kết quả là nhiều người được biết Chúa và tăng trưởng trong đức tin.
 2. Họ có tiếng tăm giữa nhóm người sẽ được truyền giáo. Đó có thể là tiếng tốt hoặc tiếng xấu. Điều quan trọng ở đây là họ nổi tiếng! Trong Kinh Thánh có những ví dụ về cả hai trường hợp mà chúng ta sẽ bàn tới ở phần sau.
 3. Họ là người mà những kẻ khác có thể đến để tìm hiểu về Chúa và Tin lành. Những người như thế có mối quan hệ rộng lớn với nhiều người chung quanh họ. Kết quả là Tin lành được lan truyền nhanh chóng qua các mối quan hệ của họ.

Trong Kinh Thánh có ghi chép về bốn người có ảnh hưởng do tiếng tăm tốt và xấu của họ. Hai người có tiếng xấu và hai người có tiếng tốt.

 1. Hai người có tiếng xấu

a. Người đàn bà ở bên giếng nước (Giăng 4:1-42)

 – Câu 18 nói về tai tiếng xấu của bà

– Bà là cầu nói cho việc rao giảng Tin lành (4: 39, 42)

– Bà là người giới thiệu về Chúa cho thôn làng của mình (4: 28-30, 42)

b. Người đàn ông bị quỉ ám ở Ghê-xarết (Mác 5:1-20)

– Tiếng xấu của ông được ghi lại trong Mác 5:1-20

– Ông là cầu nối cho việc rao giảng Tin lành

– Ông là người giới thiệu về Chúa cho gia đình và bạn hữu của mình

 1. Hai người có tiếng tốt

a. Cọtnây (Công Vụ 10: 1-48)

– Tiếng tốt của Cọt-nây được ghi lại trong Công Vụ 10: 1-48

– Ông là cầu nối cho việc rao giảng Tin lành

– Ông là người giới thiệu về Chúa cho gia đình và bạn hữu của mình

b. Liđi (Công Vụ 16)

– Tiếng tốt của Li-đi được ghi lại trong Công Vụ 16

– Bà là cầu nối cho việc rao giảng Tin lành

– Bà là người giới thiệu về Chúa cho gia đình và bạn hữu của mình

– Bà mở cửa nhà để họp nhóm tế bào và sau đó đã trở thành hội thánh

Chúng ta nhận thấy, ban đầu, Người Đáng Hưởng Bình An chưa biết Chúa. Người ấy là người rất cởi mở và sau đó tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế. Khi người đã trở thành một tín hữu, người là CẦU NỐI để những người khác chạy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người Đáng Hưởng Bình An này không nhất thiết phải là người sẽ trở thành mục sư hay lãnh đạo của bầy chiên đã được phát triển nhờ chức vụ của họ. Trong hầu hết các trường hợp, người thường trở thành một nhà truyền giáo hoặc là người đưa dẫn nhiều người khác đến với Chúa Cứu Thế.

III. TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI TÌM THẤY NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN?

 1. Ở lại – Luca 10:7

“Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác”.

Nếu Đức Chúa Trời ban cho cho ta Người Đáng Hưởng Bình An, Ngài cũng có thể cung cấp cho chúng ta thời gian cần thiết để tiếp cận với người đó.

 1. Ăn uống và Cầu nguyện chữa bệnh – Lu-ca 10:8-9

a. Ăn uống—Lu-ca 10:8

– “Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các người!’

– Chúa đã cho chúng ta một bài tập: tìm kiếm người đáng hưởng bình an.

– Chúa cũng cho người đáng hưởng bình an một bài tập: tìm kiếm sứ giả của Đức Chúa Trời là chúng ta.

– Ngài sẽ tìm thấy chúng ta bởi vì chúng ta là người không có của cải vật chất đã đến chỗ nơi Ngài đang hành động. Công việc của Chúa là chăm sóc chúng ta.

– Tại Á Châu, dân chúng thường cung cấp thực phẩm và thức uống cho người lạ (nổi bật nhất là ở giữa những người dân tộc ít người). Làm sao tôi có thể xác định được ai là người đáng hưởng bình an khi tôi bị choáng ngợp với sự hiếu khách của người Á Đông? Trả lời: Xác định rõ mục đích mà chúng ta đã ra đi. Nếu dân chúng còn ban cho chúng ta thực phẩm, thức uống, hoặc nơi cư trú thì có nghĩa là chúng ta đã gặp người đáng hưởng bình an.

b. Cầu nguyện chữa bệnh–Lu-ca 10:9

 – “Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các người!’”.

– Cầu nguyện cho người bệnh. . . Chúng ta hỏi họ, tôi có thể cầu nguyện cho sức khỏe, tài chính, gia đình của bạn được không?

– Tìm kiếm nhu cầu để cầu nguyện cho họ. Đây là cách thức để có thể chia sẻ thêm về Chúa Giê-xu.

 • Nó truyền lan sự cầu nguyện chữa lành ra xung quanh
 • Nó mở ra cánh cửa cho vấn đề tâm linh
 • Nó thúc đẩy sự cảm kích giữa vòng những người bạn cầu nguyện cho

IV. TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU KHÔNG TÌM THẤY NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN?

Phủi bụi – Lu-ca 10:10-16

Lu-ca 10:10, “Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố. . . “

Lu-ca 10:11, “Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các người! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!”

Lu-ca 10:12, “Ta bảo các con, trong ngày ấy,(n)Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này!”

Lu-ca 10:13, “Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi”.

Lu-ca 10:14, “Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi”.

Lu-ca 10:15, “Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận Âm Phủ!”

Lu-ca 10:16, “Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta”.

V. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI TÔI TÌM THẤY NGƯỜI ĐÁNG HƯỞNG BÌNH AN?

Kết quả – Lu-ca 10:17-23

Lu-ca 10:17 “Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: ‘Thưa Chúa, nhờ danh Chúa, chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!’”

Lu-ca 10: 18 “Nhưng Ngài bảo: ‘Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng’”.

Lu-ca 10: 19 “Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được”.

Lu-ca 10: 20 “Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời”.

 

TÓM TẮT

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng của Lu-ca 10 để tìm kiếm người đáng hưởng bình an:

Chúng ta ra đi trong đức tin với một hoặc hai người khác để tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời đang hành động và tìm kiếm người đáng hưởng bình an. Chúng ta ra đi với hy vọng sẽ gặp những người đã được Chúa chuẩn bị để nghe lời chứng của mình.

Chúng ta tùy thuộc vào Thiên Chúa để cung cấp cả hai nhu cầu vật chất và tinh thần. Chúng ta càng tin tưởng và phụ thuộc vào Thiên Chúa thì càng sớm tìm thấy người đáng hưởng bình an.

Tùy thuộc vào hướng dẫn của Thiên Chúa. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta nơi chốn để dừng lại và bắt đầu làm cho sự hiện diện của chúng ta được nhiều người biết đến.

– Bắt đầu kể chuyện về Chúa Giê-xu. Khi chúng ta nói về Chúa Giê-xu, những người mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẽ lắng nghe chúng ta nói và sẽ muốn nghe nhiều hơn về Chúa Giê-xu.

– Ban cho sự bình an trong Chúa Giê-xu. Nếu người ta nhận lấy sự bình an, chúng ta sẽ ở lại đó. Nếu không, chúng ta hãy đi đến nơi khác. Đôi khi, chúng ta sẽ không tìm thấy người đáng hưởng bình an cho đến khi bỏ ra đi. Lúc đó, người đáng hưởng bình an sẽ theo đuổi chúng ta. Nếu quả thật người ta không nhận lấy sự bình an, chúng ta hãy đi đến nơi khác.

 – Khi chúng ta tin rằng mình đã tìm thấy người đáng hưởng bình an, thì phải ở lại với người. Người đáng hưởng bình an sẽ cung cấp mọi thứ chúng ta cần. Người sẽ mở cánh cửa cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho người khác.

– Ăn và uống những gì được đặt trước mặt bạn khi bạn đang ở lại với người đáng hưởng bình an.

– Cho dù chúng ta được chấp nhận hoặc bị từ chối, luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa đang ở với mình và vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta đã không thất bại nếu đã làm những gì Thiên Chúa đòi hỏi và làm chứng cho họ về Chúa Giê-xu.

– Nhiệm vụ của chúng ta là hướng dẫn người đáng hưởng bình an tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và huấn luyện người biết cách nói về Chúa cho gia đình và bạn hữu của mình. Sau đó người đáng hưởng bình an sẽ làm chứng cho nhiều người trong khu vực ấy.

Chúng ta nên nhớ rằng khi mình phụ thuộc vào Chúa Giê-xu để thực hiện chiến lược truyền giáo theo cách này, chúng ta sẽ thấy nhiều dấu hiệu bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đã đi trước, gieo trồng hạt giống, và đặt một nền tảng cho chúng ta.

– Mục đích của chúng ta là tìm kiếm người đáng hưởng bình an, chớ không phải tìm kiếm sự chiến thắng trong một cuộc tranh cãi về tôn giáo. Chúng ta có thể sẽ không có câu trả lời cho tất cả sự chống đối. Cũng được thôi! Chúng ta chỉ cần nói về Chúa Giê-xu cho họ và chờ xem và xem ai là người mà Chúa sẽ chọn ra (Giăng 06:44).

Ê-phê-sô 3:20-21 chép: ” Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-su suốt mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. A-men”.

– Nguyên tắc: Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta mong đợi.

– Câu hỏi: Chúng ta đang mong đợi Chúa làm những gì?

– Sự mong đợi: Chúng ta chờ mong Đức Chúa Trời thực hiện muôn phần hơn cho chiến lược tìm kiếm người đáng hưởng bình an.

 

Bài tập

Trong những phân đoạn Thánh Kinh dưới đây, Phao-lô đã áp dụng những nguyên tắc nào mà Chúa Giê-xu đã dạy trong Lu-ca chương 10? Ông đã sử dụng những cầu nối nào để giao tiếp? Trong mỗi trường hợp, có phải Phao-lô đã tìm thấy Người Đáng Hưởng Bình An?

 1. Công-vụ 16:12-15

 

 1. Công-vụ 18:1-11

 

 1. Công-vụ 17:15-34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *