BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/2024

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy vâng lời ta, thì ta sẽ là Thượng Đế các ngươi” (Giê-rê-mi 7:23)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Chương này thuật lại những LUẬT LỆ về các ngày Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm. Thưa Cha, LUẬT LỆ về của lễ, báo trước những điều sẽ đến, nhưng thực chất ĐÃ ĐẾN rồi, và Ở TRONG Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 2:16-17). Ngày nay, khi NGHIÊN CỨU về những LUẬT LỆ này, chúng con có thể sống cuộc đời mình như “CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH” đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:1). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Do Thái KHÔNG CÓ QUYỀN lựa chọn thời điểm và cách thức cử hành dâng của lễ (28:1). Chúa đã quy định chặt chẽ NGÀY NÀO mà các sinh tế được dâng lên. Chúa quy định các LOẠI ĐỘNG VẬT nào được dâng lên. Chúa quy định SỐ LƯỢNG động vật được dâng lên. Và Chúa quy định chính xác SỐ LƯỢNG của bột, sẽ được sử dụng. Dân chúng KHÔNG được phép LÀM tùy ý cá nhân. Dân chúng phải VÂNG PHỤC Chúa trong mọi sự.

Cha ôi, ngày nay, chúng con nói mình YÊU Đức Chúa Trời, thì cũng phải VÂNG PHỤC Chúa và Lời Ngài (Giăng 14:15; 15:10). Chúng con phải VÂNG PHỤC Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng con phải VÂNG THEO ý muốn Chúa trong sự phục vụ Ngài. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Nhiều năm về trước, trong một băng video tường trình về SINH HOẠT của một hội thánh tại Nam Phi, người ta thấy có một điều lạ. Đó là sau một bài giảng về “Sống Cho Chúa,” vị mục sư kêu gọi mọi người DÂNG đời sống mình cho Chúa, thì MỘT TÍN HỮU lấy chiếc khăn tay trắng giơ lên và vẫy vẫy. Rồi MỘT NGƯỜI khác cũng vẫy khăn tay như thế. NHIỀU NGƯỜI khác cũng vừa vẫy khăn tay trắng vừa tuôn tràn nước mắt. Họ đã BIỂU LỘ lòng yêu kính Chúa, VÂNG PHỤC Chúa và dâng đời sống cho Ngài.

Chúa ôi, chúng con nghe ông Mi-chê kể chuyện: “Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Chúa ĐÒI HỎI ngươi, không chi khác hơn là THI HÀNH sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên, và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự HẠ MÌNH THUẬN PHỤC ý chỉ Ngài” (Mi-chê 6:6-8). Cha ôi, đừng để chúng con BẤT TUÂN như Sau-lơ. Nhưng giúp chúng con biết VÂNG PHỤC Chúa như Áp-ra-ham. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa Cứu Thế, để hoàn toàn ĐẦU PHỤC ý muốn Đức Chúa Cha (Phi-líp 2:8). Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *