BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/2024

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường” (Châm-ngôn 3:34)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 28: Chương này thuật lại những Tế lễ hằng ngày, Tế lễ sa-bát, Tế lễ hằng tháng, Lễ Vượt Qua và Lễ Các Tuần. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “LUẬT DÂNG của lễ” đã giúp người Do Thái biết cách Ở VỚI Đức Chúa Trời qua cuộc đời tạ ơn và sống tách biệt khỏi thế gian, tức là được “thánh hóa.” Đáng buồn thay, nhiều người ngày nay KHÔNG thấy được giá trị, khi nghiên cứu các LUẬT LỆ này. Họ cho rằng nếu Chúa Cứu Thế đã làm trọn các LUẬT SINH TẾ, thì việc nghiên cứu chúng, chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng quan điểm này không đúng.

Thưa Cha, LUẬT SINH TẾ báo trước những điều sẽ đến, nhưng thực chất ĐÃ ĐẾN rồi, và Ở TRONG Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 2:16-17). Mỗi kỳ HỘI HỌP dâng lên những của lễ này, thường được công bố như các “kỳ HỘI HỌP THÁNH” (Lê-vi Ký 23:2). Ngày nay, khi NGHIÊN CỨU những kỳ HỘI HỌP THÁNH, chúng con có thể hiểu thêm về Chúa Giê-xu. Chúng con có thể sống cuộc đời mình như “CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH” đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:1).

Cha ôi, để có thể biến cuộc sống hằng ngày, thành một CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chúng con phải KHIÊM NHƯỜNG bước đi với Ngài. Chúa bảo dân chúng khi DÂNG CỦA LỄ cho Ngài, thì phải dâng vào các thời điểm ấn định (28:1-2). Chúa liên tục sử dụng những từ “TA” hoặc “DÂNG CHO TA” để nhấn mạnh rằng, các của lễ là DÂNG CHO CHÚA và VÌ CHÚA. Do đó, khi DÂNG  tế lễ sự sống mình cho Chúa, (khi PHỤC VỤ Chúa), thì chúng con phải phục vụ với lòng KHIÊM TỐN. Nếu chúng con KHOE KHOANG về những gì đã làm cho Chúa, thì chúng con đang TỰ LÀM công việc của mình, chứ không phải làm công việc của Chúa. Nếu nhận lời KHEN NGỢI trong công việc, mà KHÔNG GHI CÔNG cho Chúa, thì chúng con KHÔNG phải làm công việc của Chúa (I Cô-rinh-tô 3:21). Nếu TỰ HÀO, khi dâng của lễ SỐNG VÀ THÁNH của mình, thì chúng con là những của lễ sống, KHÔNG đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cha ôi, ĐỘNG LỰC đằng sau hành động của chúng con mỗi ngày, KHÔNG phải để tôn vinh bản thân. KHÔNG phải để tôn vinh gia đình mình. ĐỘNG LỰC đằng sau hành động của chúng con mỗi ngày là để TÔN vinh Chúa, và chỉ để TÔN VINH CHÚA mà thôi! Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *