BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/2024

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ca ngợi Đức Giê-hô-va” (I Sử-ký 23:30)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Chúa bảo Môi-se truyền cho dân chúng chỉ thị: “Mỗi ngày dâng tế lễ toàn thiêu thường xuyên, gồm hai chiên đực một tuổi không tì vết” (28:3). Thưa Cha, Chúa Giê-xu là CHIÊN CON không tì vết, đã trả giá rất đắt cho tội lỗi của chúng con (I Cô 6:20). Ngày nay, chúng con KHÔNG CẦN phải dâng của lễ chuộc tội nữa, vì sự chết của Chúa Giê-xu là sinh tế MỘT LẦN ĐỦ CẢ cho mọi tội lỗi chúng con (Hê-bơ-rơ 10:14). Cha ôi, chúng con cũng đọc thấy MÁU của chiên con là “HƯƠNG THƠM” đối với Đức Chúa Trời (Dân 28:1-8). Của lễ hy sinh của Chúa Cứu Thế cũng đã tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:2). Các thầy tế lễ đã tỏa ra HƯƠNG THƠM vào hai dịp mỗi ngày: buổi sáng và chiều tối (Dân 28:4).

Chúa ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, chúng ta cũng có thể tỏa ra hương thơm êm dịu cho Chúa qua lời CẦU NGUYỆN của mình (Thi 141:2). Vua Đa-vít nói rằng ông đã cầu nguyện vào BUỔI SÁNG (Thi 5:3; 88:13). Ông cũng cầu nguyện vào lúc CHẠNG VẠNG (Thi 63:6). Ông Phi-e-rơ và Giăng “cùng lên đền thờ vào buổi CẦU NGUYỆN ba giờ chiều” (Công vụ 3:1). Chúa Cứu Thế bị đóng đinh vào thời điểm ấn định của tế lễ BUỔI SÁNG và chết vào thời điểm ấn định của tế lễ BUỔI CHIỀU (Mác 15:25, 34). Điều này gợi ý rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta TỎA NGÁT hương thơm, dâng lên ít nhất HAI LẦN mỗi ngày để tôn vinh Chúa Cứu Thế (I Tê 5:17).

Cha ôi, cho dù Kinh luật của người Do Thái KHÔNG quy định rằng một người phải CẦU NGUYỆN mấy lần trong ngày, nhưng xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN ít nhất là HAI LẦN mỗi ngày. Giúp chúng con biết cầu nguyện vào BUỔI SÁNG và BUỔI CHIỀU như người Lê-vi (I Sử-ký 23:30). Cho chúng con có thể cầu nguyện, NHIỀU HƠN 2 lần mỗi ngày như Đa-ni-ên. Xin cho chúng con biết cầu nguyện, NHIỀU HƠN 2 lần mỗi ngày như tác giả Thi-thiên (Thi 119:164). Chúa ôi, giúp cho lời cầu nguyện của chúng con sẽ luôn là HƯƠNG THƠM ca ngợi Chúa, chứ không phải là một DANH SÁCH mua sắm của chúng con. Cảm tạ Chúa, “buổi SÁNG, buổi TRƯA và buổi CHIỀU, con khẩn nguyện, Chúa liền NGHE tiếng thở than của con” (Thi 55:17). Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *