BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/05/2024

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/05/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:12-19. Hôm sau, đoàn dân đông đảo vừa về Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, được tin Chúa Giê-xu sắp lên thủ đô, liền lũ lượt kéo RA ĐƯỜNG, mỗi người cầm cành thiên tuế đi ĐÓN Chúa và TUNG HÔ: “Hoan hô! Hoan hô Sứ giả của Thượng Đế! Hoan hô Vua Y-sơ-ra-ên!” Những người chứng kiến việc Chúa cứu La-xa-rơ sống lại cũng TƯỜNG THUẬT chuyện ấy cho mọi người nghe, nên dân chúng ÙN ÙN kéo ra nghênh đón Chúa. Những người Pha-ri-si THAN: “Chúng ta thất bại rồi! Tất cả nhân dân đều theo ông ấy hết!” Tuy nhiên, sau đó người ta đã quay lưng với Chúa.

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong hàng NGÀN NĂM, dân Do Thái đã tìm kiếm một Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). Họ mong đợi một nhà LÃNH ĐẠO quân sự vĩ đại, một người sẽ LẬT ĐỔ tất cả kẻ thù của họ và KHÔI PHỤC lại sự vĩ đại và vinh quang trước đây của Y-sơ-ra-ên. Điều họ KHÔNG NGỜ tới là Vua của họ sẽ xuất hiện với tư cách là một người thợ mộc. Ngài sẽ KHÔNG có vũ khí, KHÔNG có quân đội và quyền lực chính trị. Chắc chắn họ KHÔNG bao giờ biết rằng, Ngài sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự tàn ác của những kẻ áp bức họ.

Cha ôi, cho dù ba năm trên đất, Chúa Giê-xu đã đưa ra BẰNG CHỨNG chồng chất rằng Ngài chính là Đấng Mê-si-a, nhưng họ vẫn KHƯỚC TỪ Ngài. Chúa đã nhiều lần CHỨNG MINH bằng những dấu kỳ phép lạ: Người cùi được sạch, người mù được thấy, người què được đi, người chết được sống lại. Chúa đã đãi 5.000 người ăn no nê chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ… Nhưng họ vẫn KHƯỚC TỪ Ngài. Đến nỗi ông Giăng đã nói thế này: “Ngài ĐÃ ĐẾN trong xứ mình, song dân mình CHẲNG HỀ nhận lấy” (Giăng 1:11).

Thưa Cha, người Do Thái muốn NÓI GÌ thì nói, Chúa Giê-xu vẫn là VUA! Con người ngày nay có thể LÀM những gì họ muốn, Chúa Giê-xu vẫn là VUA! Dân chúng có thể SỐNG theo ý họ muốn, nhưng Chúa Giê-xu vẫn là VUA. Và Ngài sẽ là vị THẨM PHÁN trong ngày cuối cùng! Chúa ôi, giúp chúng con phải BIẾT CHẮC Chúa Giê-xu chính là VUA của chúng con. Chúa Giê-xu chính là ĐẤNG CỨU TINH của chúng con. Chúa Giê-xu chính là CHÚA CỨU THẾ của chúng con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *