BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/05/2024

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/05/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Chúa Giê-xu” (Giăng 12:21)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:20-26. Trong đoàn dân lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ, có mấy người Hy-lạp xin phép YẾT KIẾN Chúa Giê-xu. Phi-líp và Anh-rê đến trình với Chúa. Ngài đáp: “Giờ ta trở về Nhà vinh quang đã đến. Đây là sự thật, nếu hạt lúa kia KHÔNG được gieo vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là một hạt giống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, nó sinh sôi nẩy nở rất nhiều. Ai quý CHUỘNG mạng sống mình sẽ MẤT nó. Ai HY SINH tính mạng trong đời này, sẽ được SỰ SỐNG vĩnh cửu. Ai phục vụ Ta đều phải THEO TA, vì Ta ở đâu, người phục vụ ta, cũng ở đó.”

Thưa Cha, mọi người đều muốn GẶP Chúa Giê-xu. Đám đông đi cùng Chúa Giê-xu từ Bê-tha-ni cũng muốn tiếp tục GẶP Chúa. Người dân thành Giê-ru-sa-lem muốn GẶP Chúa. Một số người Hy Lạp đến Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua cũng đến xin GẶP ​​Chúa. Họ đang thắc mắc về bản chất của VƯƠNG QUỐC của Đấng Mê-si-a. Chúa đã tỏ cho họ biết rằng, Ngài KHÔNG đến như một vị vua trên thế giới này. Chúa đến để vác thập tự giá, chứ KHÔNG đội vương miện. Ngài đến KHÔNG PHẢI để sống một cuộc sống vinh quang, mà là ĐỂ CHẾT nhục nhã. Vương quốc của Ngài sẽ bắt đầu bằng việc BỊ ĐÓNG ĐINH, chứ không phải bằng LỄ ĐĂNG QUANG. Vinh quang của nó KHÔNG PHẢI từ những chiến thắng giành được bằng gươm giáo, hay từ kho báu vàng bạc, mà là từ CÁI CHẾT của vị Vua của nó. CÁI CHẾT của Ngài, giống như một hạt giống, là NGUỒN của phúc lành và MANG LẠI sự cứu chuộc cho những người tin nhận Ngài.

Cha ôi, xin giúp chúng con hiểu được Ý NGHĨA của việc theo Chúa. Chúng con là người theo Chúa sẽ KHÔNG tập trung vào thế giới này và tất cả những gì thế giới mang lại. Thế giới này chỉ là NHÀ TẠM của chúng con. Khi theo Chúa, chúng con phải CHÔN VÙI tình yêu của mình với thế giới, với sự giàu có, với danh dự, với thú vui và phần thưởng của nó, để được NHẬN LÃNH phước hạnh trong đời này và đời sau. Thưa Chúa, xin tiếp tục NHẮC NHỞ rằng, nếu chúng con YÊU cuộc sống hiện tại đến mức không thể chối bỏ bất cứ thứ gì vì linh hồn mình, thì cuối cùng chúng con sẽ bị MẤT tất cả. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *