BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/2024

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Con nên chọn những người có khả năng, kính sợ Thượng Đế… ghét hối lộ rồi bổ nhiệm họ vào cấp lãnh đạo” (Xuất 18: 21)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 27: Chúa bảo Môi-se đi lên núi và QUAN SÁT xứ Ca-na-an trước khi ông qua đời. Môi-se KHÔNG ĐƯỢC phép vào Đất hứa, vì đã phạm SAI LẦM tại dòng nước Mê-ri-ba trong đồng vắng. Lúc ấy. Môi-se xin Chúa BỔ NHIỆM một người, để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên thay thế ông. Chúa BỔ NHIỆM Giô-suê lãnh đạo dân chúng. Môi-se đưa Giô-suê đến trước toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, ĐẶT TAY lên ông, và giới thiệu ông là người lãnh đạo được Chúa bổ nhiệm (27:12-23).

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa đang TÌM KIẾM những người lãnh đạo có đức tin. Giô-suê đã CHỨNG TỎ mình là một người có đức tin, lòng dũng cảm và là ánh sáng cho người khác. Trước đây, Giô-suê đã đánh bại quân A-ma-léc nhờ ĐỨC TIN (Xuất 17:8-13). Ông và Ca-lép cũng là hai thám tử có NIỀM TIN rằng, dân Chúa có thể chiến thắng những người khổng lồ ở Đất hứa (Dân 14:9). Vì dân Do Thái không chịu lắng nghe, nên họ phải lang thang 38 năm trong sa mạc (Dân 14:34). Chỉ có Giô-suê và Ca-lép nhờ có ĐỨC TIN, nên đã vào được Đất hứa (Dân 14:24, 30).

Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy PHẨM CHẤT lãnh đạo của Giô-suê, là mở lòng mình để Thánh Linh DẪN DẮT. Giô-suê LUÔN tham khảo với thầy tế lễ Ê-lê-a-sa để BIẾT ý của Chúa (nhờ bảng U-rim). Rồi ông và toàn dân luôn TUÂN THEO chỉ thị của Chúa trong mọi việc. Vì được ĐẦY DẪY Đức Thánh Linh, nên Giô-suê luôn sống một cuộc đời công chính trước mặt Đức Chúa Trời, và không bị tội lỗi thế gian làm hoen ố. Nhờ vào PHẨM CHẤT quan trọng này, mà ông được Chúa chọn lựa, được bổ nhiệm và được trao quyền, để DẪN DẮT dân chúng thay cho Môi-se (27:19-20).

Cha ôi, chúng con là những người lãnh đạo thuộc linh, và công VIỆC QUAN TRỌNG nhất của chúng con là THAM GIA với Chúa, để CHỌN LỰA người lãnh đạo tiếp nối. Chúng con phải THEO sự hướng dẫn của Chúa, để “CHỌN trong dân chúng những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét lợi bất chính, và LẬP HỌ làm người lãnh đạo kế tiếp (Xuất 18:21). Chúa ôi, ĐỪNG để chúng con ôm hết mọi việc vào mình. Đồng thời, giúp chúng con PHẢI là người cầu nguyện, vâng lời Chúa và sống thánh khiết. Giúp chúng con biết sống NÊU GƯƠNG cho những người chúng con đang dẫn dắt. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *