BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/04/2024

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/04/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ” (Lu-ca 5:22)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 6:22-27: Sáng hôm sau, đoàn dân đông từ các nơi lại đến. Khi gặp Chúa, họ hỏi: “Thầy đến đây lúc nào vậy?” Biết được mục đích của họ, Ngài đáp: “Thật ra anh em tìm tôi KHÔNG PHẢI vì tin tôi sau khi thấy tôi làm phép lạ, nhưng VÌ ĐƯỢC ăn bánh no nê thỏa thích.”

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa BIẾT RÕ tấm lòng con người. Ngài VẠCH TRẦN những động cơ sai lầm của những người đi theo Ngài. Họ có vẻ như sẵn sàng TIN VÀO Ngài và TÔN VINH Ngài. Nhưng Chúa BIẾT bản chất bên trong hành vi của họ. Ngài nói: “Các người tìm Ta CHĂNG PHẢI vì đã chứng kiến các dấu lạ nhưng CHỈ VÌ được bánh ăn no nê!” (6:26). Chúa Giê-xu ĐỌC ĐƯỢC động cơ bí mật của tất cả những người tự xưng mình là Cơ đốc nhân. Chúa BIẾT lý do chúng ta đến Nhà thờ. Chúa BIẾT tại sao chúng ta lãnh nhận thánh lễ Báp tem và Tiệc thánh. Chúa BIẾT vì sao chúng ta tham dự gia đình lễ bái. Chúa BIẾT lý do chúng ta giữ ngày Chúa nhật là ngày thánh. “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va NHÌN THẤY trong lòng” (I Sa 16:7). Chúa NHÌN THẤU chúng ta. Ngài BIẾT chúng ta chân thành theo Chúa hay chỉ là đạo đức giả. Chúng ta KHÔNG THỂ lừa dối Chúa, vì “MẮT Ngài sáng rực như ngọn lửa” (Khải 1:14).

Tiếp theo, Chúa khuyên họ: “Đừng nhọc công tìm kiếm thức ăn dễ hư nát, nhưng hãy TÌM THỰC PHẨM đem lại sự sống vĩnh cửu mà Chúa cung cấp cho loài người (6:27). Cha ôi, để có thể TÌM THỰC PHẨM đem lại sự sống vĩnh phúc, thì chúng con phải ĐỌC KINH THÁNH, hầu tìm được kho báu ẩn giấu trong đó. Chúng con phải chiến đấu trong sự CẦU NGUYỆN, giống như những người đang chiến đấu suốt đời với kẻ thù nguy hiểm. Chúng ta phải dành trọn trái tim mình để ĐẾN nhà Chúa thờ phượng Ngài. Chúng con phải chiến đấu CHỐNG LẠI tội lỗi, thế gian và ma quỷ, giống như những người đấu tranh cho tự do, phải chiến thắng hoặc trở thành nô lệ. Cha ôi, đừng để chúng con phí sức TÌM KIẾM thứ đồ ăn, chỉ để nuôi thân thể mình trong vài năm; nhưng sẽ ra công TÌM THỰC PHẨM đem lại sự sống đời đời cho linh hồn mình. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *