BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/04/2024

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/04/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” (Giăng 11:27)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:16-23: “Người Do Thái liên tục tìm lý do để TẤN CÔNG Chúa Giê-xu và việc Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Họ cáo buộc Chúa VI PHẠM điều răn thứ tư.” Chúa Giê-xu đáp rằng, “Cha Ta xưa nay vẫn LÀM VIỆC và Ta cũng làm như vậy!” (5:17). Chúa muốn nói rằng, mặc dù Cha Ta đã NGHỈ NGƠI vào ngày thứ bảy sau công việc sáng tạo của Ngài, nhưng Cha Ta CHƯA BAO GIỜ ngừng nghỉ một giây phút nào, trong việc chăm sóc thế giới: Chúa CHĂM SÓC các loài động vật (Thi 104:10–30). Chúa CHĂM SÓC dân Ngài (Thi 23:1). Chúa GIÁM SÁT các quốc gia (Công vụ 17:26). Và Chúa GIỮ VŨ TRỤ lại với nhau bằng lời quyền năng của Ngài.

Thưa Cha, nếu Đức Chúa Trời NGHỈ NGƠI, không còn chăm sóc thế giới thì toàn bộ cảnh thiên nhiên sẽ ĐỨNG YÊN. (Cô-lô-se 1:17). Đồng thời, Chúa cũng CHƯA BAO GIỜ ngừng nghỉ một giây phút nào khỏi công việc thương xót của Ngài là CUNG CẤP những nhu cầu hàng ngày cho mọi tạo vật của Ngài. Chúa Giê-xu KHÔNG vi phạm điều răn thứ tư khi chữa lành người bệnh, cũng như Cha Ngài KHÔNG vi phạm, khi LÀM CHO mặt trời mọc và LÀM CHO cây cỏ mọc vào ngày Sa-bát. Tiếp theo, Chúa Giê-xu đưa ra một TUYÊN BỐ về sự hiệp nhất của chính Ngài với Chúa Cha và tự coi mình NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời.

Cha ôi, các cuộc THĂM DÒ đã cho thấy, đa số người Mỹ TIN rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng niềm tin đó sẽ KHÔNG làm thay đổi bộ mặt nước Mỹ. Nếu CHỈ TIN rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời về mặt trí tuệ thì chưa đủ. Chúng con cũng phải TIN CẬY Ngài, là Chúa Cứu Thế của chúng con. Thưa Cha, hội Nhân Chứng Giê-hô-va và Mặc Môn rất quý trọng Chúa Giê-xu, nhưng họ đã KHÔNG tin Ngài là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa ôi, chúng con TIN Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúng con TIẾP NHẬN Ngài làm Chúa Cứu Thế. Chúng con BIẾT RÕ Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài là ĐẤNG CỨU RỖI của chúng con. Hễ ai TIN NHẬN Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời! Cha ôi, chúng con MUỐN NÓI lên một lần nữa: Chúng con quyết tâm TIN NHẬN CHÚA. Chúng con quyết tâm đi THEO NGÀI. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *